Aort Cerrahisi ve Endovasküler (kapalı) Aort Replasmanları

Torakal Aort Anevrizmaları: Suprakoroner Greftleme, Benthall,...

Erişkin Kalp Cerrrahisi

Açık kalp cerrahisi ameliyatları: Koroner by-pass ameliyatları, çalışan kalpte by-pass ameliyatları

Perkutan Girişimler

Periferik Damar hastalıklarının anjiografi eşliğinde tedavileri: Balon anjioplasti, stentleme, periferik aterektomi